TK's Ungdomsgård

Fritidsklub

Klubben er normeret til 150 børn i alderen 10 – 13 år. (4.-7 klasse).

Åbningstid

Mandag-fredag:

Fritidsklub Kl. 13.30 – 18.00.

Juniorklub kl. 13.30 – 21.

Skolefridage : Kl. 10.00-17.30.

Sommerferie : Kl. 9.30-16.30.

Fritidsklubbens direkte: tlf.: 35 86 90 95

Aktiviteter i Fritidsklubben

  • Sport i sportssale
  • Teater
  • Karaoki
  • Værksteder
  • Lejrture
  • Computercafé
  • Legesal
  • Legeplads
  • Udendørs aktiviteter m.m.

Kontingentsatser 

10-11 år: Se forside.

12-14 år:

14-18 år:

Juli måned er betalingsfri.

Fripladstilskud

Til og med  kr. = Hel friplads (se forside).

til  kr = Delvis friplads.

kr. og derover = Fuld betaling.

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første.

Indtægtsgrænserne forhøjes med 52.000 kr. for enlige forsørgere.

Betalingen opkræves forud af forældrebetalingen.

Personale

Afdelingsleder: Leif Forup,

Anette, Dennis, Belinda, Mark, Joy og Kim.

 

Med venlig hilsen

Fritidsklubbens medarbejdere