TK's Ungdomsgård

TK’s Ungdomsgård

Velkommen til TK’s hjemmeside – Vi arbejder løbende på opdatering af indhold.

TK’s Ungdomsgård er en selvejende institution i København’s nord-vest kvarter (Bispebjerg).

Tuborgvej 185 – 2400 København NV – Telefon: 35 81 02 43 – Fax: 35 81 02 38 – Mail: tks@tk-ungdomsgaard.dk

 

Hvorfor kede sig – når du har TK’s Ungdomsgård

på Tuborgvej 185 - her går dine venner!

 

Sidste nyt

Reception. Fredag den 5. august kl. 14-17 afholdes afskedsreception for TK’s leder gennem 18 år Søren Pedersen som går på pension.

Alle der kender Søren er velkommen til at møde op og gøre dagen festlig, sjov og fornøjelig. Og husk den bedste gave er at du kommer.

Søren forsætter som administrator for TK’s Ferielejres Fond bl.a. med udlejning af Birkemoselejren.

 

Pr. 1. august medtages denne hjemmeside over til en nyoprettet Fond hvis navn er “TK’s Ungdomsgårds Fond”.

Siden vil således, udover links, ikke længere fortælle om Ungdomsgården fremtidige aktiviteter.

TK’ s 2 fonde vil være ejer af bygningerne på Tuborgvej 185 2400 NV samt TK’s ferielejre Birkemoselejren og Skovhytten.

 

Børnehavens juliblad er opdateret.

Børne- og Ungeudvalget har tidligere truffet nogle beslutninger for de københavnske fritidshjem og klubber, både selvejende og kommunale, foranlediget af folkeskolereformen og ønsket om bedre udnyttelse af ressourcer. Det har bl.a. haft den følge for TK, at vi nu må sige tak for at have været et selvejende selvstændigt fritids- og ferietilbud på Bispebjerg i 73 år, da TK fremover ikke længere vil “herre i eget hus”.

Så det nuværende TK lukker og efterlader, efter 73 år virke på Bispebjerg, en historie med mange god minder og oplevelser for de børn og unge og ikke at forglemme medarbejdere, der gennem årene i forskellige tider og muligheder har båret fællesskabet i TK.

Nu nærmer tiden nærmer sig hastigt skolesommerferien, og pr. 31.7.2016 fusionerer TK’s børnehave og fritids- og ungdomsklub med Fritidscenter Nord og Klynge NBS4.

TK’s fritidshjem lukker og alle nuværende børn bliver overflyttet til skoleinstitutionen ved Holbergskolen sammen med personalet, mens børnehaven og Fritids- og ungdomsklubbens børn, unge og personale forsat skal holde til på TK’s ungdomsgård og Engledsvej.

Vi giver de bedste ønsker for fremtiden til den nye klynge og skoleinstitutionen ved Holbergskolen og håber at de løfter opgaven

med skabe gode fritidstilbud og trivsel for børn og unge på Bispebjerg.

TK-spejderne forsætter, og den nye fond vil stadig kunne støtte fritids- og ferieaktiviteter på Bispebjerg – mere om det senere.

 

..Du kan nu blive skrevet op til en fritidsklubplads på TK. Går du i 3. klasse kan du melde dig ind og kan starte på TK i perioden 1. maj – 1. august 2016.

..Børnehavens kalender 2016 er opdateret.

..Klubbens blad er opdateret. Månedsbrev marts 2016

..Ungdomsklub: Sommerturen går igen til Malgret de Mar fredag d. 24. juni til 3 juli. 2016.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..Har du et barn som du gerne vil have i Udflytterbørnehave så kontakt TK’s udflytterbørnehave – vi har ledig kapacitet.

Lektiecafe matematik.

..TK har i samarbejde med Matematikcenter oprettet en lektiecafe på TK’s ungdomsgård – hver tirsdag kl. 18 – 20.

Lektiecafeen er for 7. klasse og opefter.

..I Lektiecafeen kan du få hjælp med matematik og tilbudet gælder alle unge i alderen 14 -25 der går i skole, studerer på ungdomsuddannelser eller andre videregående uddannelser mv. – du kan få hjælp på alle niveauer. lektiecafeen har åbent tirsdage kl. 18 – 20 på TK’s Ungdomsgår, Tuborgvej 185, 2400 NV tlf.: 35 81 02 43.

 

..Ungdomsklubben har i samarbejde med Ungdomsskolen et musicalhold hver onsdag kl. 19-21. Danselærer er Joy, som er kendt fra TV 2 talentshow.

 

 

Fremtidens fritidsinstitutioner.

Pr. 1. august overflyttes alle TK’s fritidshjems børn og de fleste af deres pædagoger til Skrænten, som er en del af en ny stor fritidsinstitution ved Holberg skolen.

TK’s Udflytterbørnehave fusionerer med børnehaverne Kantorparken/Rådvadvej og Rymarksvænge med  en samlet børnehaveleder og Fritidscenter Nord.

Fritids- og Ungdomsklubbens børn og unge bliver på Tuborgvej 185 som indgår i Fritidscenter Nord som den 1. august 2016 vil bestå af matriklerne i RYAC, TK Skrammellegepladsen og Emdrup Søgård med en samlet leder.

Ungdomsklubberne i TK og RYAC lægges under Fritidscenter Nord.

Klyngeleder  i NBS 4 bliver pr. 1.8.16 Peter Ipsen.

 

TK’s åbningstider:

  • Børnehave: Kl.6.30 – 17.00.
  • Afgang til Skovhytten kl. 8.30 med hjemkomst kl. 15.50 hele ugen.
  • Fritidshjem 0-3 klasse: Kl. 13.15 -17.00. I Skoleferier og på fridage åben kl. 6.30 – 17.00. (her foregår morgenåbning på fritidshjemmet).
  • Morgenåbning før skole: Alle børn (0-3 klasse) afleveres på Drivhuset til morgenåbning i alle skoleuger. Se Drivhusets folder!
  • Fritidsklub 4-5 klasse: Kl. 13.15 -18.00. Skoleferier og fridage 10.00 – 17.00. (ikke lukkedage).
  • Har du fået meldt dit barn ind i en fritidsklub? – ellers kontakt TK’s Fritidsklub eller kom på besøg.
  • Juniorklub 6-7 klasse: Kl. 13.15 -21.00. Skoleferier og fridage 10.00 – 17.00. (ikke lukkedage). Tirsdag og torsdag kl. 18. er der gratis spisning.
  • Ungdomsklub 14-17 år: Kl. 19-22.15 som gælder hele året (skolesommerferie undtaget). I skolesommerferien holdes åbent hver torsdag kl. 17-20.30. (uger med koloni undtaget/ ikke lukkedage).

 

Internetlink til ansøgning af økonomisk hel eller delvis friplads

(forældre skal bruge nemID når de søger).

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=koebenhavn&k=101

 

 TK’s Ungdomsklub.

Husk at det er  kontingentfri at gå i ungdomsklub.

TK’s ungdomsklub for unge mellem 14 og 17 år.

Er du 13 år og fylder snart 14 eller mellem 14 -17 år –  så er TK’s Ungdomsklub helt sikkert noget for dig – kik over, du er altid velkommen.

Sker bl.a. i Ungdomsklubben i 2016:

Indefodboldstævne på TK lørdag og søndag d.30. og 31. januar 2016.

Skitur til Schladming i Østrig i vinterferien fra fredag d. 12. til onsdag den 17. februar 2016. Turen er fuldt booket.

Sommertur til Spanien 2016.

I starten af november 2016 skal vi til DM i indefodbold i Lemvig. (Fritids- Juniorklub og Ungdomsklubben).

Facebook: Er du 13 år og derover kan du være med i gruppen “TK’s aktive medlemmer”. Du skal anmode om at blive medlem – men kun hvis du er aktivt medlem af klubben. (indmeldt).

 

TK’s Ungdomsklub er en del af Klubfællesskab Nord sammen med Ungdomsklubberne i RYAC.

Ungdomsklubberne på Bispebjerg er et supergodt fritidstilbud til alle kvarterets unge 14-17 år.

Meld dig ind i en af de tre Ungdomsklubber i området – så kan du komme i dem alle, hvis du har lyst til det – bl.a. får du et flot medlemskort (klubpas).

 

Forældrebetaling 2016 pr. måned:

Takster pr. 1.januar 2016:

Børnehave 1.912 kr. uden frokostordning.

Fritidshjem/KKFO  1.011 kr.

Fritidsklub                   508 kr.

Juniorklub                   508 kr.

Ungdomsklub                  0 kr.

 

 med venlig hilsen

TK’s ungdomsgård

Byens bedste og sjoveste fritidstilbud.