TK's Ungdomsgård

TK’s Ungdomsgård

Velkommen til TK’s hjemmeside. (det tidligere TK 1943-2016).

Denne  hjemmeside tilhører ikke klubber og Børnehaver i Klynge NBS4.

Der henvises til klyngens hjemmeside:  nbs4.dk

 

Telefon numre til Ungdomsgården:

Fritidsklubben: 24 91 27 03

Leif Forup        : 24 91 27 02

Ungdomsklub:  24 91 27 04 (efter kl. 18).

Udflytterbørnehave: 24 91 27 16 (mellem kl. 7 og 17.).

 

 

 

Sidste nyt!

 

Afskedsreception fredag den 10. maj kl. 16-18  for Leif Forup som går på velfortjent pension. Invitation Leifs afskedsreception

Åbent hus på Birkemoselejren torsdag d. 30 maj 2019 kl. 10-16 (Kr. Himmelfartsdag). Folder Kr. Himmelfartsdag 2019

 

Leje af Birkemoselejren

Henvendelse vedrørende leje af Birkemoselejren kan ske til Søren Pedersen på mail: boss@tk-ungdomsgaard.dk

 

Historisk materiale, Fotos mv.:

Her på siden  vil man kunne finde historisk materiale eks. fotos mv., og orientering om Fondens aktiviteter (senere).

 

Lidt historie (juli 2016):

Børne- og Ungeudvalget har i 2016 truffet nogle beslutninger for de københavnske fritidshjem og klubber, både selvejende og kommunale, foranlediget af folkeskolereformen og ønsket om bedre udnyttelse af ressourcer. Det har bl.a. haft den følge for TK, at vi nu må sige tak for at have været et selvejende selvstændigt fritids- og ferietilbud på Bispebjerg i 73 år, da TK fremover ikke længere vil “herre i eget hus”.

Så det nuværende TK lukker og efterlader, efter 73 år virke på Bispebjerg, en historie med mange god minder og oplevelser for de børn og unge og ikke at forglemme medarbejdere, der gennem årene i forskellige tider og muligheder har båret fællesskabet i TK.

Nu nærmer tiden nærmer sig hastigt skolesommerferien, og pr. 31.7.2016 fusionerer TK’s børnehave og fritids- og ungdomsklub med Fritidscenter Nord og Klynge NBS4.

TK’s fritidshjem lukker og alle nuværende børn bliver overflyttet til skoleinstitutionen ved Holbergskolen sammen med personalet, mens børnehaven og Fritids- og ungdomsklubbens børn, unge og personale forsat skal holde til på TK’s ungdomsgård og Engledsvej.

Vi giver de bedste ønsker for fremtiden til den nye klynge og den nye skoleinstitution ved Holbergskolen og håber at de løfter opgaven med skabe gode fritidstilbud og trivsel for børn og unge på Bispebjerg.

TK-spejderne forsætter, og den nye fond vil stadig kunne støtte fritids- og ferieaktiviteter på Bispebjerg – mere om det senere.