TK's Ungdomsgård

TK’s Ungdomsgård

Velkommen til TK’s Ungdomsgårds Fond’s hjemmeside – Vi arbejder løbende på opdatering af indhold.

Pr. 1. august 2016 er denne hjemmeside overtaget af en nyoprettet Fond, hvis navn er “TK’s Ungdomsgårds Fond”.

TK’s Ungdomsgård’s Fonds formål er at arbejde for tilbud om ferie- og fritidsaktiviteter for børn og unge fortrinsvis fra København’s nord-vest kvarter (Bispebjerg).

Mail: tks@tk-ungdomsgaard.dk

TK’ s 2 fonde vil være ejer af bygningerne på Tuborgvej 185 2400 NV samt TK’s ferielejre Birkemoselejren og Skovhytten.

Her på siden  vil man kunne finde historisk materiale eks. fotos mv., og orientering om Fondens aktiviteter (senere).

Siden vil, udover links, ikke længere fortælle om Ungdomsgården aktiviteter.

Sidste nyt

Fredag den 5. august kl. 14-17 afholdtes afskedsreception for TK’s leder gennem 18 år Søren Pedersen. Tak til alle der kom forbi, og  til alle dem der sendte varme hilsener.

Søren forsætter som administrator for TK’s Ferielejres Fond bl.a. med udlejning af Birkemoselejren.

Henvendelse vedrørende Birkemoselejren kan ske på tks@tk-ungdomsgaard.dk

 

Lidt historie (juli 2016):

Børne- og Ungeudvalget har tidligere truffet nogle beslutninger for de københavnske fritidshjem og klubber, både selvejende og kommunale, foranlediget af folkeskolereformen og ønsket om bedre udnyttelse af ressourcer. Det har bl.a. haft den følge for TK, at vi nu må sige tak for at have været et selvejende selvstændigt fritids- og ferietilbud på Bispebjerg i 73 år, da TK fremover ikke længere vil “herre i eget hus”.

Så det nuværende TK lukker og efterlader, efter 73 år virke på Bispebjerg, en historie med mange god minder og oplevelser for de børn og unge og ikke at forglemme medarbejdere, der gennem årene i forskellige tider og muligheder har båret fællesskabet i TK.

Nu nærmer tiden nærmer sig hastigt skolesommerferien, og pr. 31.7.2016 fusionerer TK’s børnehave og fritids- og ungdomsklub med Fritidscenter Nord og Klynge NBS4.

TK’s fritidshjem lukker og alle nuværende børn bliver overflyttet til skoleinstitutionen ved Holbergskolen sammen med personalet, mens børnehaven og Fritids- og ungdomsklubbens børn, unge og personale forsat skal holde til på TK’s ungdomsgård og Engledsvej.

Vi giver de bedste ønsker for fremtiden til den nye klynge og den nye skoleinstitution ved Holbergskolen og håber at de løfter opgaven med skabe gode fritidstilbud og trivsel for børn og unge på Bispebjerg.

TK-spejderne forsætter, og den nye fond vil stadig kunne støtte fritids- og ferieaktiviteter på Bispebjerg – mere om det senere.